Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Oferta

W ramach działalności Centrum oferujemy dla firm:

 

 1. Korzystanie z BAZY TECHNOLOGII SCIENCE2BUSINESS oraz SIECI KOMPETENCJI UP w Poznaniu. Wyszukiwarki umożliwiają zapoznanie się z ofertą w zakresie oferowanych rozwiązań technologicznych i usług oraz poszukiwanie partnerów merytorycznych i ekspertów na poszczególnych Wydziałach Uczelni.
 2. Przygotowanie opinii o innowacyjności jako oceny przedwdrożeniowej technologii. W celu zlecenia przygotowania opinii prosimy o kontakt e-mailowy.
 3. Poszukiwanie partnerów naukowych i biznesowych do współpracy w projektach, zleceniach, konsorcjach naukowo – przemysłowych.
 4. Poszukiwanie rozwiązań technologicznych zgodnie z oczekiwaniami podmiotów gospodarczych.
 5. Obsługę formalno – prawną transferu rozwiązań powstających na Uczelni.

  

Dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów w ramach działalności Centrum oferujemy m.in.:

 

 1. Możliwość prezentacji oferty technologicznej i kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni poprzez BAZĘ TECHNOLOGII SCIENCE2BUSINESS oraz SIEĆ KOMPETENCJI.
 2. Obsługę procesu zapewnienia ochrony własności intelektualnej wyników badań.
 3. Obsługę procesu wyceny dóbr własności intelektualnej.
 4. Obsługę procesu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych wg znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Wsparcie formalno – prawne kontaktów z podmiotami gospodarczymi.
 6. Wsparcie w nawiązywaniu kontaktów i poszukiwaniu partnerów biznesowych, w tym inwestorów.
 7. Doradztwo w zakresie realizacji wskaźników rezultatu w projektach finansowanych w ramach programów operacyjnych.
 8. Wsparcie szeroko rozumianych działań związanych z transferem technologii.
 9. Szkolenia tematyczne.