Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

O projekcie

 

Katalog technologii i produktów opracowanych w ramach projektu ININ+

 

Program pn. Inkubator Innowacyjności+ to przedsięwzięcie realizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Głównym celem Programu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt „Inkubator Innowacyjności+” realizowany jest na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ramach konsorcjum Life Science Innovation, którego członkami są:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Lider konsorcjum;
 • PLANTINOVA Sp. z o. o. – Członek  konsorcjum nr 1 (spółka celowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich);
 • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Członek konsorcjum nr 2.

Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Wartość Projektu wynosi 3 750 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania ze środków EFRR 3 000 000,00 PLN

  

W ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+” podjęte zostaną działania w zakresie:

1. inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;

2. przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;

3. zarządzania portfelem technologii obejmujące w szczególności:

- monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

- analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,

- prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

- analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

4. prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;

5. działalności Brokerów innowacji.

  

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Realizacja 22 prac B+R
 • Realizacja 10 prac B+R w zakresie środowiskowym lub ekologicznym
 • Objęcie wsparciem w zakresie rozwoju kadr B+R 29 osób
 • Dokonanie 19 zgłoszeń patentowych
 • Dokonanie  4 zgłoszeń patentowych w zakresie ekoinnowacji, mających pozytywny wpływ na środowisko
 • Nawiązanie współpracy z 20 podmiotami z otoczenia gospodarczego
 • Utworzenie spółki spin off

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań w ramach Projektu: 31 styczeń 2019 r.

 

 Prezentacja z dnia 18.04.2017 r.

  

  

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).