Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

O Centrum

Inicjatywa powstania Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu była odpowiedzią na priorytety polityki w zakresie rozwoju działalności naukowej stawiane przed uczelniami wyższymi w kierunku zwiększania utylitarnego charakteru opracowywanych innowacyjnych rozwiązań.

 

CIiTT aktywnie wspiera zaangażowanie pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu w transferze wyników badań i ich komercjalizacji. Praktycznie działania Centrum mają na celu wspieranie  twórców w zakresie ochrony własności przemysłowej, wyboru ścieżek komercjalizacji wyników badań, kontaktów z przedsiębiorcami oraz szeroko rozumianego transferu myśli technologicznej do gospodarki.

 

W praktyce pracownicy naukowi i studenci będący autorami określonych innowacyjnych rozwiązań mogą zgłaszać się do Centrum w celu otrzymania informacji na temat drogi i procedur ochrony i komercjalizacji efektów ich pracy wynalazczej. 

 

Ponadto CIiTT wspiera współpracę nauki z przemysłem, zarówno poprzez wspieranie inicjatyw integrujących i zacieśniających kontakty S2B (Science2Business), jak również poprzez koordynację transferu rozwiązań opracowywanych na Uczelni i komercjalizację bezpośrednią wyników badań i prac rozwojowych do praktyki.