Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Nauka

Dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów w ramach działalności Centrum oferujemy m.in.:

 

 1. Możliwość prezentacji oferty technologicznej i kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni poprzez BAZĘ TECHNOLOGII SCIENCE2BUSINESS oraz SIEĆ KOMPETENCJI.
 2. Obsługę procesu zapewnienia ochrony własności intelektualnej wyników badań.
 3. Obsługę procesu wyceny dóbr własności intelektualnej.
 4. Obsługę procesu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych wg znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Wsparcie formalno – prawne kontaktów z podmiotami gospodarczymi.
 6. Wsparcie w nawiązywaniu kontaktów i poszukiwaniu partnerów biznesowych, w tym inwestorów.
 7. Doradztwo w zakresie realizacji wskaźników rezultatu w projektach finansowanych w ramach programów operacyjnych.
 8. Wsparcie szeroko rozumianych działań związanych z transferem technologii.
 9. Szkolenia tematyczne.

W celu zgłoszenia oferty technologicznej kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni powinni wypełnić i przesłać  Formularz oferty do Bazy technologii.