Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Moduł III

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz przedsiębiorców na:

   

Coachingowe Sesje Warsztatowe – moduł III

pt. „Strategie wdrożeniowe i strategie produktowe: scenariusze, macierze, ryzyka”

   

Sesje odbędą się w sali konferencyjnej CIiTT w Kolegium Rungego

przy ul. Wojska Polskiego 52, I piętro  

  
Możliwość wyboru jednego terminu:

 • 6 czerwca 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana – specjalizacja Biotechnologia)
 • 21 czerwca 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologia żywności i żywienia)
 • 28 czerwca 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Meblarstwo i technologia drewna)
 • 11 października 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Inżynieria środowiska/gospodarka odpadami/ochrona środowiska)
 • 17 października 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologie w rolnictwie oraz pozostałe przyrodnicze)

 

Proponowane sesje coachingowe mają służyć lepszemu przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych do skutecznej komercjalizacji i wdrożeń w praktyce. Każda sesja opierać się będzie na najnowszych regulacjach ustawowych i uczelnianych, propozycjach rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników, a także analizach przykładów z praktyki.

  

Program coachingowych sesji warsztatowych obejmuje m.in:

 1. Różnorodność ścieżek i scenariuszy komercjalizacji w praktyce (ustawowe definicje a nietypowe modele współpracy w ramach konsorcjum, umów bilateralnych, doktoratów wdrożeniowych i prac dyplomowych studentów itd. oraz outsourcing brakujących elementów: faktyczna przydatność ekspertyz i wspomaganie sprzedaży technologii).
 2. Strategie komercjalizacji a strategie wdrażania technologii.
 3. Mapa drogowa (Road Map) oraz kolejne kroki w ramach danego scenariusza – wybór strategicznych celów.
 4. Estymacja ryzyka – określenie głównych obszarów i kwantyfikacja.
 5. Asysta akceleracyjna i wdrożeniowa - rola twórców.
 6. Konwergencja komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej w praktyce – wyjście naprzeciw oczekiwaniom biznesu.

  

Organizatorzy zapewniają:

 • Materiały warsztatowe,
 • Profesjonalną kadrę,
 • Zaświadczenie uczestnictwa,
 • Poczęstunek podczas warsztatów. 

 

Zgłoszenia:

Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszenia proszę przesyłać na adres: inncom@up.poznan.pl

Liczba miejsc na jedną sesję jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

  

Sesje warsztatowe finansowane są w ramach projektu „InnCOM_PULS” w ramach programu MNiSW pn. DIALOG.

  

Formularz zgłoszenia III moduł.docx

Formularz zgłoszenia III moduł.pdf