Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Konkurs

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 

informuje, iż w związku z licznie pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi realizacji współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu Inkubator Innowacyjności+ przedłużony zostaje termin składania wniosków konkursowych do dnia 15.05.2017 r.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na  spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. w godzinach 9:00-11:00 w budynku Kolegium Rungego (ul. Wojska Polskiego 52). Zachęcamy do zabrania ze sobą wstępnie wypełnionych wniosków konkursowych.

 

 

Sprostowanie.

W wyniku zaistnienia błędu pisarskiego we Wniosku o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych informujemy, iż maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wniosek w toku oceny merytorycznej wynosi 90, a nie jak wcześniej podano 85. W związku z tym łączna ocena wniosku wraz z kryterium premiującym wynieść może maksymalnie 105 punktów.

Jednocześnie informujemy, iż pomyłka ta nie będzie mieć wpływu na wybór projektów przeznaczonych do dofinansowania.

 

 

Mariusz LesieckiBroker innowacji

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

mail: inin@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 64

kom. 507 980 177

 

 

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

 

w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności+”

współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”

ogłasza w dniu 10 kwietnia 2017 r.

KONKURS

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (szczegóły w regulaminie).

Termin naboru wniosków: do 9 maja 2017 r. (prosimy o przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: inin@up.poznan.pl)

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Uczestnikami Konkursu mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia w ramach zespołów naukowo-badawczych.

  

Zapraszamy na szkolenie dotyczące przygotowywania wniosków. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia.

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Broker Innowacji w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”:

Mariusz Lesiecki

mail: inin@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 64

kom. 507 980 177

 

Dokumenty konkursowe:

Regulamin konkursu w projekcie ININ

Wniosek o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych

List intencyjny – wzór

Uwaga! Dopuszczalna jest modyfikacja propozycji Listu intencyjnego, wszelkie zmiany muszą być wprowadzone do projektu w trybie śledź zmiany/komentarzy. Po uzgodnieniu treści Listu intencyjnego jest on podpisywany w pierwszej kolejności przez przedstawicieli Uniwersytetu, a następnie przekazywany do podpisu przedstawicielom przedsiębiorcy.

Poziom gotowości technologii (TRL)

Poradnik kwalifikowalności kosztów dla uczestników programu pn. Inkubator Innowacyjności

Prezentacja z dnia 18.04.2017 r.

  

 

  

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).