Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Komercjalizacja

Przykłady skomercjalizowanych technologii

 

L.p.

Technologia

Prawo ochronne

Nr prawa

Forma komercjalizacji

1

Czekolada probiotyczna z dereniem jako składnikiem prozdrowotnym

Zgłoszenie patentowe,
know-how

P.432713,

tajemnica przedsiębiorstwa

Licencja niewyłączna

 

2

Technologia zastosowania preparatu bakteriocynowego w paszach dla drobiu

Know-how

Tajemnica przedsiębiorstwa

Sprzedaż praw

 

3

Technologia przygotowania ferrytyny do stosowania w żywności funkcjonalnej

Patent,
know-how

PL.218747,
tajemnica przedsiębiorstwa

Licencja niewyłączna

 

4

Płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym

Patent,
know-how

PL.228784,

tajemnica przedsiębiorstwa

Licencja wyłączna

 

5

Linia produkcyjna dla pieczywa (chleba, bułek) z suszonymi owocami morwy białej

Know - how

Tajemnica przedsiębiorstwa

Licencja niewyłączna warunkowa

 

6

Technologia produkcji preparatu białek ziemniaka do celów spożywczych w procesie hydrolizy enzymatycznej

Zgłoszenie patentowe,
know- how

P.426838,
tajemnica przedsiębiorstwa

Licencja niewyłączna „na próbę”

 

7

Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u świń i dzików, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowanie

Patent,
know-how

PL.233897,
tajemnica przedsiębiorstwa

Sprzedaż praw

 

8

Pieczywo z dodatkiem miąższu dyni jadalnej wzbogaconego w jony wapnia

Zgłoszenie patentowe,
know - how

P.432704,
tajemnica przedsiębiorstwa

Licencja niewyłączna

„na próbę”

 

9

Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u ptaków hodowlanych, zwłaszcza u drobiu, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania

Patent,
know-how

PL.233899,
tajemnica przedsiębiorstwa

Sprzedaż praw

10 Nowe szczepy bakterii fermentacji mlekowej do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u przeżuwaczy, ich kompozycje i zastosowania

Patent, 
know-how

PL.233898,
tajemnica przedsiębiorstwa
Sprzedaż praw
11 Eubiotyk dla młodych zwierząt przeżuwających, zwłaszcza dla cieląt i jego zastosowania Zgłoszenie patentowe,
know- how
P.416206,
tajemnica przedsiębiorstwa
Sprzedaż praw
12 Wieloskładnikowy dodatek paszowy dla zwierząt, zwłaszcza dla prosiąt i jego zastosowania

Zgłoszenie patentowe,
know- how

P.416207,
tajemnica przedsiębiorstwa
Sprzedaż praw
13 Technologia uprawy pszenicy na bioetanol  Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
do dokumentacji
14 Technologia uprawy pszenżyta na bioetanol  Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
do dokumentacji
15 Technologia uprawy żyta na bioetanol  Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
do dokumentacji
16 Technologia uprawy kukurydzy na ziarno na bioetanol  Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
do dokumentacji
17 Technologia uprawy kukurydzy na kiszonkę na biogaz  Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
do dokumentacji
18 Technologia uprawy sorgo na kiszonkę na biogaz  Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
do dokumentacji
19 Technologia uprawy mozgi trzcinowatej na biogaz  Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
do dokumentacji
20 Technologia uprawy ślazowca pensylwańskiego na biogaz  Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
do dokumentacji
21 Technologia uprawy buraka cukrowego na bioetanol Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
do dokumentacji
22 Program komputerowy BIOPOWER Program komputerowy, Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Licencja niewyłączna
23 BioID - biologiczna identyfikacja zanieczyszczeń w wodzie wodociągowej Program komputerowy, Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Licencja niewyłączna
24 Opracowanie koncepcji i projektu technologii mikro-instalacji do przesiewania dojrzałego kompostu Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna wyłączna
25 System monitoringu i kontroli prac małych kompostowni Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna wyłączna
26 Instalacja do transportu, napowietrzania i oczyszczania ścieków, zwłaszcza bytowych Patent,
know-how
PL.236340,
tajemnica przedsiębiorstwa
Umowa licencyjna niewyłączna
27 System rewitalizacji stawów hodowlanych z grupy akwakultur słodkowodnych -„Mamut-Treatment”  Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna niewyłączna
28 Opracowanie prototypu technologii urządzenia System rewitalizacji silnie zanieczyszczonych małych zbiorników wodnych Patent,
know-how
PL.228698,
tajemnica przedsiębiorstwa
Umowa licencyjna niewyłączna
29 Sposób oznaczania potencjału biodegradacyjnego mikroorganizmów oraz środowisk zanieczyszczonych węglowodorami Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna wyłączna
30 Mobilny system sterowania małymi oczyszczalniami ścieków Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna wyłączna
31 Membranowa technologia oczyszczania wody stosowanej podczas przygotowania płyt felksograficznych Patent,
know-how
PL.235467,
tajemnica przedsiębiorstwa
Umowa licencyjna niewyłączna
32 Technologia przygotowania ferrytyny do stosowania w żywności funkcjonalnej Patent,
know-how
PL.218747,
tajemnica przedsiębiorstwa
Umowa licencyjna niewyłączna
33 Technologia produkcji makaronu ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na nieswoiste zapalenie jelit Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna wyłączna
34 Technologia produkcji makaronu razowego ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na cukrzycę Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna wyłączna
35 Technologia przygotowania preparatu związków bioaktywnych z morwy do stosowania w żywności funkcjonalnej Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna niewyłączna
36 Technologia produkcji pasztetu ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na cukrzycę Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna niewyłączna
37 Technologia produkcji kisielu ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na nadciśnienie Patent,
know-how
PL.232073,
tajemnica przedsiębiorstwa
Umowa licencyjna niewyłączna
38 Technologia produkcji makaronu ze składnikami bioaktywnymi dla osób chorych na nadciśnienie Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna niewyłączna
39 Technologia produkcji grissini ze składnikami bioaktywnymi dla osób otyłych

Patent,
know-how

PL.233213,
tajemnica przedsiębiorstwa
Umowa licencyjna niewyłączna
40 Technologia przygotowania herbaty żółtej do stosowania w żywności funkcjonalnej Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna niewyłączna
41 Technologia produkcji makaronu ze składnikami bioaktywnymi dla osób otyłych Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Umowa licencyjna niewyłączna
42 Technologia dotycząca skuteczności akustycznej foteli o różnej geometrii oparcia i boków Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
43 Technologia dotycząca skuteczności akustycznej ekranów biurowych dla stołów i siedzisk Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
44 Technologia warstwowych elementów mebli tapicerowanych Know-how Tajemnica przedsiębiorstwa Sprzedaż praw
45 Płyta komórkowa z rdzeniem listewkowym

Patent,
know-how

PL.228784,
tajemnica przedsiębiorstwa
Umowa licencyjna wyłączna