Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Brokerzy

Broker Innowacji to osoba pełniąca rolę pośrednika działającego w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialna za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

Obszary działania Brokera innowacji:

 • wstępna ocena i selekcja projektów prac przedwdrożeniowych;
 • koordynacja działań w ramach projektów prac przedwdrożeniowych;
 • nawiązywanie i animacja kontaktów naukowców z przedsiębiorcami;
 • prezentacja technologii dla przedsiębiorców;
 • nadzór merytoryczny nad wykonaniem projektów prac przedwdrożeniowych;
 • koordynacja realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów prac przedwdrożeniowych;
 • wspieranie osób realizujących projekty prac przedwdrożeniowych w kontaktach z przedsiębiorcami;
 • obsługa procedur  wyboru projektów prac przedwdrożeniowych zgodnie z regulaminem;
 • przygotowanie prezentacji technologii na targi.

Brokerzy innowacji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:

 

Mariusz Lesiecki

mail: inin@up.poznan.pl,

tel. 61 846 62 66

kom. 507 980 177

  

Małgorzata Neumann

mail: inin@up.poznan.pl,

tel. 61 846 62 66

 

Jacek Wawrzynowicz

tel. 61 846 62 69

kom. 571 445 754                                              

 

Piotr Sajna

tel. 61 846 62 65

kom. 797 595 442

 

  

 

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).