Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

BrokerzyBroker Innowacji to osoba pełniąca rolę pośrednika działającego w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialna za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

Obszary działania Brokera innowacji:

 • wstępna ocena i selekcja projektów prac przedwdrożeniowych;
 • koordynacja działań w ramach projektów prac przedwdrożeniowych;
 • nawiązywanie i animacja kontaktów naukowców z przedsiębiorcami;
 • prezentacja technologii dla przedsiębiorców;
 • nadzór merytoryczny nad wykonaniem projektów prac przedwdrożeniowych;
 • koordynacja realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów prac przedwdrożeniowych;
 • wspieranie osób realizujących projekty prac przedwdrożeniowych w kontaktach z przedsiębiorcami;
 • obsługa procedur  wyboru projektów prac przedwdrożeniowych zgodnie z regulaminem;
 • przygotowanie prezentacji technologii na targi.

Brokerzy innowacji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu:

 

Mariusz Lesiecki

mail: inin@up.poznan.pl,

tel. 61 846 62 66

kom. 507 980 177

 

Jacek Wawrzynowicz

tel. 61 846 62 69

kom. 571 445 754                                              

 

Piotr Sajna

tel. 61 846 62 65

kom. 797 595 442

 

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).