Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

   

   

  Vademecum transferu technologii

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Aktualności
Oferta komercjalizacji technologii pn. „Sposób wytwarzania asymetrycznych belek drewnianych i asymetryczne belki drewniane”
10.12.2020

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. „Sposób wytwarzania asymetrycznych belek drewnianych i asymetryczne belki drewniane” opracowanej w projekcie pt. OPTI_WOOD - Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym, który jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" BIOSTRATEG, nr umowy: BIOSTRATEG3/344303/14/NCBR/2018.

Zaproszenie na szkolenia: Prace dyplomowe „zamawiane” i studia dualne - 11.12.2020 r. i 18.12.2020 r. (Projekt RID)
02.12.2020

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w szczególności pełniących funkcje promotorów w procesie dyplomowania studentów, na szkolenia wewnętrzne on-line pt.:

 

Szkolenie nr 1: Współpraca uczelni z przedsiębiorcami przy pracach dyplomowych „zamawianych” i studiach dualnych – zagadnienia ogólne

 

Szkolenie nr 2: Współpraca uczelni z przedsiębiorcami przy pracach dyplomowych „zamawianych” i studiach dualnych – konsultacje modeli podziału praw do wyników prac badawczych

 

organizowane w ramach projektu nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa w latach 2019-2022.

Informacja o liczbie złożonych Wniosków konkursowych na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0"
02.12.2020

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informuje, iż w ramach przeprowadzonego naboru na prowadzenie prac przedwdrożeniowych realizowanych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w terminie od 19 października do 30 listopada 2020 r. wpłynęły 33 Wnioski konkursowe na łączną kwotę dofinansowania 1 483 928,00 zł PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1 846 235,00 zł PLN. Alokacja przeznaczona na realizację prac przedwdrożeniowych wynosi 834 000,00 PLN

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych Wniosków.

Przedłużenie naboru wniosków w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”
13.11.2020

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (CIiTT) informuje, iż działając zgodnie z §4 ust.4 Regulaminu konkursu w ramach realizowanego projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” przedłuża do dnia 30.11.2020 r. termin naboru Wniosków konkursowych na realizację Projektów Prac Przedwdrożeniowych (PPP).

 

Uniwersytet Przyrodniczy w rankingu podmiotów w zakresie liczby udzielonych patentów w 2019 roku
10.11.2020

W opublikowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej raporcie za rok 2019, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się wśród krajowych i zagranicznych podmiotów, którym udzielono więcej niż 9 patentów. Oczywiście o liczbie przyznanych patentów w danym roku decyduje tryb i czas ich rozpatrywania przez Urząd Patentowy. Na dzień dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma udzielone 84 patenty. Jednocześnie 157 zgłoszeń czeka na rozpatrzenie, co jest pokłosiem aktywności pracowników Uniwersytetu w zakresie dokonanych zgłoszeń patentowych w ostatnich kilku latach.

 

Źródło:

Dane opublikowane zostały przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w raporcie za 2019 rok (pkt.1.13 str. 58-59). Raport dostępny jest na stronie UPRP:

https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/raport-roczny-uprp

« 1234567... »